پودر ظرفشویی صنعتی

مایع ظرفشویی صنعتی

-        کد محصول

-         قابل استفاده برای ظرفشویی صنعتی تمام اتوماتیک که دارای دیسپنسر مکنده مایع شوینده می باشد.

-         کمترین اثر لک و سفیدی مواد شوینده بر روی ظروف

-         قابلیت ارائه در پکیج های 10 و 20 لیتری

-         مورد مصرف بیمارستان ها، تالارهای پذیرایی، رستوران ها و آشپزخانه های صنعتی

پودر ماشین ظرفشویی صنعتی آنزیم دار

-        کد محصول

-         تهیه شده از مواد اولیه خارجی جهت بالا بردن کیفیت پاک کنندگی

-         دانه های آنزیم رنگی که سبب پاک کنندگی چربی و رنگ مواد غذایی از سطوح ظروف می شود

-         ارائه در پکیج های 10، 15 و 25 کیلوگرمی

-         مورد مصرف بیمارستان ها، تالارهای پذیرایی، رستوران ها و آشپزخانه های صنعتی

پودر ماشین ظرفشویی مخصوص آب های با سختی بالا

-        کد محصول

-         قابل استفاده برای شهرها و مکان هایی که دارای آب با سختی بالا می باشند

-         تهیه شده از مواد اولیه خارجی جهت بالا بردن کیفیت پاک کنندگی

-         استفاده از کلرید سدیم بیشتر برای حذف رسوبات آب که در نهایت سبب حذف لکه های آب از روی ظروف شیشه ای مانند لیوان می گردد.

پودر ماشین ظرفشویی صنعتی

-        کد محصول

-         تهیه شده از مواد اولیه خارجی جهت بالا بردن کیفیت پاک کنندگی

-         قابلیت ارائه در پکیج های 10، 15 و 25 کیلوگرمی

-         کمترین میزان مصرف و پاک کنندگی بالا

-         مورد مصرف بیمارستان ها، تالارهای پذیرایی، رستوران ها و آشپزخانه های صنعتی