چربی بر آشپزخانه صنعتی ( گریس کاتر )

چربی بر ( گریس کاتر ) گریدل آشپزخانه

-        کد محصول:  گریس کاتر

-         قابل استفاده برای تمامی دستگاه های گریل تخت، شیاردار و کرم

-         چربی زدایی از روی سطوح استیل، چدن و کرم

-         قابلیت ارائه در پکیج های 10 و 20 لیتری

-         قابل استفاده برای تمامی دستگاه های گریل، فر و ...

چربی بر ( گریس کاتر ) دستگاه کامبی استیمر

-        کد محصول:  گریس کاتر

-         قابل استفاده برای تمامی دستگاه های کامبی استیمر، کانوکشن و کانوکشن آون

-         چربی زدایی از روی سطوح استیل داخلی دستگاه

-         قابلیت ارائه در پکیج های 10 و 20 لیتری

-         مورد مصرف بیمارستان ها، تالارهای پذیرایی، رستوران ها و آشپزخانه های صنعتی

چربی بر دوده و سیاهی دیگ، قابلمه و اجاق گاز

-        کد محصول

-         قابل استفاده برای تمامی دستگاه های گریل تخت، شیاردار و کرم

-         چربی زدایی و دوده زدایی و  پاک کننده از روی سطوح داخلی و خارجی دیگ، قابلمه و اجاق گاز های آشپزخانه صنعتی

-         قابلیت ارائه در پکیج های 10 و 20 لیتری

-         قابل استفاده برای تمامی دستگاه های گریل، اجاق گاز، فر پیتزا ریلی،آونی و ...

پودر چربی بر پارچه

-        کد محصول

-         قابل استفاده برای تمامی الیاف، رومیزی، البسه کارکنان و ...

-         قابلیت ارائه در پکیج های 10 و 20 کیلوگرمی

-         قابل استفاده برای انواع البسه، رومیزی، پرده، دستمال و ...

-         مورد مصرف بیمارستان ها، تالارهای پذیرایی، رستوران ها و آشپزخانه های صنعتی