تعدادی از مشتریان اکستراواش

مفتخر است، تامین کننده مواد چربی گیر دیگ، قابلمه، اجاق گاز و گریل های رستوران هانی پارسه می باشیم.

مفتخر است، تامین کننده پودر طرفشویی صنعتی و رسوب زدای طرفشویی ریلی رستوران اردک آبی می باشیم.

مفتخر است، تامین کننده پودر ظرفشویی صنعتی، براق کننده، رسوب بر ظرفشویی صنعتی و چربی زدای گریدل رستوران و کافه قنادی لانجین می باشیم.

مفتخر است، تامین کننده پودر ظرفشویی صنعتی شرکت ملی نفت ایران می باشیم.

مفتخر است، تامین کننده مایع ظرفشویی صنعتی، براق کننده و رسوب بر ظرفشویی صنعتی شرکت پتروشیمی زاگرس می باشیم.

مفتخر است، تامین کننده پودر ظرفشویی صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی می باشیم.

مفتخر است، تامین کننده پودر ظرفشویی صنعتی، براق کننده و رسوب بر ظرفشویی صنعتی رستوران ورسای می باشیم.

مفتخر است، تامین کننده پودر ظرفشویی صنعتی، براق کننده، رسوب بر ظرفشویی صنعتی روزنامه جام جم می باشیم.

مفتخر است، تامین کننده پودر ظرفشویی صنعتی، براق کننده، رسوب بر ظرفشویی صنعتی بیمارستان آتیه می باشیم.

مفتخر است، تامین کننده مایع ظرفشویی صنعتی، براق کننده و رسوب بر ظرفشویی صنعتی شرکت لوازم خانگی دلونگی می باشیم.

مفتخر است، تامین کننده پودر ظرفشویی صنعتی قنادی ناتلی می باشیم.

مفتخر است، تامین کننده مواد چربی گیر دیگ، قابلمه، اجاق گاز و گریل های مجموعه رستوران های باشگاه ورزشی انقلاب می باشیم.

مفتخر است، تامین کننده پودر طرفشویی صنعتی و رسوب زدای طرفشویی ریلی هتل مارینا پارک کیش می باشیم.

مفتخر است، تامین کننده پودر ظرفشویی صنعتی، براق کننده، رسوب بر ظرفشویی صنعتی بیمارستان طوس می باشیم.