بیمارستان طوس

بیمارستان طوس

مفتخر است، تامین کننده پودر ظرفشویی صنعتی، براق کننده، رسوب بر ظرفشویی صنعتی بیمارستان طوس می باشیم.