شرکت ملی نفت ایران

شرکت ملی نفت ایران

مفتخر است، تامین کننده پودر ظرفشویی صنعتی شرکت ملی نفت ایران می باشیم.