روزنامه جام جم

روزنامه جام جم

مفتخر است، تامین کننده پودر ظرفشویی صنعتی، براق کننده، رسوب بر ظرفشویی صنعتی روزنامه جام جم می باشیم.