شرکت پتروشیمی زاگرس

شرکت پتروشیمی زاگرس

مفتخر است، تامین کننده مایع ظرفشویی صنعتی، براق کننده و رسوب بر ظرفشویی صنعتی شرکت پتروشیمی زاگرس می باشیم.