بیمارستان آتیه

بیمارستان آتیه

مفتخر است، تامین کننده پودر ظرفشویی صنعتی، براق کننده، رسوب بر ظرفشویی صنعتی بیمارستان آتیه می باشیم.