پودرظرفشویی صنعتی، قابل استفاده برای انواع ظرفشویی ریلی

قدرت پاک کنندگی و درخشانی ظروف، بامواد شوینده اکستراواش

در شستشوي ظروف با دست، پاك كردن باقي مانده مواد غذايي به دو عامل اصلي سورفكتانت و انرژي مكانيكي بستگي دارد. درحاليكه در ماشين هاي ظرفشويي اين عمل عمدتا به شوينده استفاده شده، درجه حرارت و انرژي مكانيكي وابسته است.


انرژي مكانيكي با عمل سيركولاسيون آب شستشو، توسط پمپ ها ايجاد شده و ثابت مي باشد. بنابراين نقش شوينده در ماشين ظرفشويي بسيار اساسي است. مشكل اصلي پاك كنندگي زماني است كه يك پوشش از مواد غذايي روي ظروف آشپزخانه مانند بشقابها، كاسه ها و ... را پوشانده باشد. مواد غذايي ممكن است بصورت خشك شده، سوخته شده، سرخ شده و ... تشكيل كمپلكس هايي از كربوهيدراتها، پروتئين ها و چربي ها را بدهند. رنگدانه هاي سبزيجات و چاي با تشكيل رسوبات كلسيمي رنگي نياز به توجه خاص براي پاك كردن دارند. بعلاوه تركيبات حاصل از پلي فنل ها و كربوهيدراتها ( موجود در قهوه ) موادي سخت جهت پاك شدن مي باشند. بنابراين عمل شستشوي ظروف با ماشين براي ظروف آغشته به چاي و قهوه بسيار مهم مي باشد. كمپلكسهائي بر پايه پروتئين ها،پلي ساكاريدها و چربيها نياز به هيدروليز شدن و تبديل شدن به اجزا كوچكتري از چرك جهت جداشدن از سطوح توسط سورفكتانت را دارند. تركيبات لك بر( Bleach ) جهت اكسيداسيون پلي آروماتيك ها و از بين بردن لكه هاي ميوه، قهوه، چاي، نوشيدنيهاي قرمز و سبزيجات نيز ضروري است.

با در نظر گرفتن زمان شستشوي كمتر، درجه حرارت بيشتر و مراقبت از ظاهر ظروف نقش سورفكتانت در شوينده هاي ماشين ظرفشويي بسيار دشوارتر مي شود. تركيبات شيميايي " قليايي_اكسنده " جهت هيدروليز و هيدروليز اكسيدي مواد غذايي و پخش آنها در آب شستشو بدون كف اضافي مورد نياز مي باشد. درگير كردن موثر يونهاي سخت جهت جلوگيري از رگه انداختن و نشست دوباره روي ظروف شيشه اي و درخشان، نيز يك فاكتور اساسي است. قبل از ورود آنزيم به فرمولاسيون شوينده هاي ماشين ظرفشويي اين محصولات شامل بيس هاي قوي قليايي، عوامل ايجاد كمپلكس قوي مانند ‌] سديم تري فسفات ( 20-30% ) - سديم متا سيليكات(40-70% )و سديم كربنات (0-10% )‍‍ ‍[ و تركيبات اكسنده معمولا دي يا تري كلروايزو سيانورات( 1-3% )و سورفكتانت هاي غير يوني بودند. PH يك درصد اين محصولات بين 12-12.5 و ميزان مصرف آنها 60-80 گرم به ازاي هر شستشو بود.

در PH هاي بالا، آبكشي ظروف جهت از بين بردن كامل مواد شوينده دشوار مي باشد كه اين يكي از دلايل اصلي مصرف بالاي آب توسط ماشين هاي ظرفشويي بود. همچنين قلياييت بالا باعث تحت تاثير گذاشتن باندهاي Si – O – Si ظروف شيشه اي و نتيجتا باعث ظاهر مات و ابري ظروف شيشه اي در شستشو مداوم مي شد. با جايگزين كردن دي سيليكاتها در فرمولاسيون با اثر ممانعت از كاهش وزن ظروف شيشه اي پيشرفت قابل ملاحظه اي براي حل اين مشكل بدست آمد. در بيست سال گذشته مصرف آب ماشين هاي ظرفشويي از 60ليتر به 15 ليتر و مصرف شوينده از 80 گرم به 30 گرم و مصرف انرژي از 2.8 كيلو وات ساعت به 1.5 كيلو وات ساعت كاهش يافته است. تركيبات لكه بر برپايه هيپوكلريت و يون كلر بعنوان افزودنيهاي اصلي براي از بين بردن لكه هاي خاص مانند لكه چاي روي فنجان در نظر گرفته شده است.

Suorce: biology-amk.blogfa